Fatih Camii

FATİH CAMİİ

Develi’nin Aşağı Everek Mahallesinde bulunan Fatih cami, 1828 yılında Aziz Surp Toros adına yapılmış bir Ermeni kilisesidir.

İstiklal ve kurtuluş savaşından sonra Ermenilerin Develi’yi terk etmesinin ardından kilise, 1978’de vakıflar bölge müdürlüğü tarafından restore edilerek camiye dönüştürülmüştür.

Restore çalışmasında mihrabının sol tarafında ortaya çıkan Meryem Ana ve haç freskleri özel camlarla dışarıdan görülmez hale getirilerek üzeri sıva ile kapatılmıştır.

Fatih Camiinin kubbe yüksekliği, sesin akustiğine ahenk ve cami içerisindeki temiz hava akışına da kolaylık sağlamıştır. Merkez kubbe altı sütun ve bölümlerle ayrılmış yarımşar kubbelerle desteklenmiştir.

Doğu ve güney yönünde bulunan pencereler, caminin yerden kubbe yüksekliğine paralel bir şekilde uzanmaktadır.

Camiinin giriş bölümünün sağ tarafından bulunan minber ve mihrabın tamamı mermerden yapılmış ve dikdörtgen bir plan üzerine kurulmuştur.

Caminin yerden yüksekliğine uyumlu yapılan giriş kapısının üst kısmında Nisa Suresinin 103. Ayetin son kısmı olan “Şüphesiz namaz müminlere belli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır” yazılıdır.

Günümüzde hala ibadete açık olan Fatih cami, tarihe şahitlik eden Develi’deki onlarca tarihi mekândan sadece bir tanesi.