Epçe Sultan Türbesi

EPÇE SULTAN TÜRBESİ

Develi’nin 20 km güney doğusundaki Epçe Mahallesinde inşa edilen Epçe Sultan Türbesi mahallenin eski mezarlığının içerinde yer almaktadır. Horasandan gelerek Epçe mahallesini kuran Epçe Sultanın horasandan ettik firar Epçe’de kıldık karar dediği ve Toroslardan gelen yolculara hizmet ettiği rivayet edilir. Türbe içerindeki mezar taşının ziyaretçiler tarafından hastalara şifa kaynağı olduğuna inanılmaktadır. Tekke ve zaviyeler döneminde ayda 20 kuruş devlet ödeneği bulunan türbenin günümüzde bakımı mahalle sakinleri tarafından karşılanmaktadır. Kitabesinde Sultan Abdülhamit gayretiyle Epçe Sultanın akrabalarından olan Hacı Yusuf Efendi tarafından 1899 yılında tamir edildiği bilgisine ulaşılan türbe Develi’de tarihe şahitlik eden onlardan mekândan sadece bir tanesi.