Ayşepınar Kaya Mezarları
AYŞEPINAR KAYA MEZARLARI
Develi’nin Ayşepınar mahallesinde yaklaşık 1 km Kuzeybatısında, Ağzı güzeller mevkiinde yer alan kaya mezarları, Hellenistik- Roma dönemine aittir.

Zamantı ırmağının kenarına kurulmuş bu tarihi yerleşim yeri Develiye 27 km uzaklıktadır. Yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan seramik eserler roma dönemine aittir.

Tepenin batı kısmında 10 adet doğu kısmında ise 2 adet kayalarda oyma mezar bulunmaktadır.

Ortaya çıkan tarihi eserlerden Hititlerden daha önce de yerleşim alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yer altından çıkan tarihi eserlerden bir kısmının Milattan Önce 5.000 yıllarına ait olduğu belirlenmiştir.

Mağaraların giriş kapısındaki süslemeler görülmeye değer niteliktedir.

Kaya mezarları, form olarak zemin üzerinde, silme yuvarlak kemerli cepheye sahiptir. Cephelerin yerden yüksekliği 2.5 metredir.

Silmeler arasında üçgen baklava ve S motifli bezemeler bulunan kemerli cephelerin iki yanında mezarlarda bulunan ölüleri simgeleyen motifler işlenmiştir.